1. ประชาสัมพันธ์ เตรียมพบกับถนนคนเดิน "หนองกี่ D ที่ 3 เริ่มปล่อยของดี พุธ - พฤหัสบดี 25 - 26 มีนาคมนี้ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอหนองกี่ (พบกันทุกวันพุธ - วันพฤหัสบดี ทุกสัปดาห์เป็นต้นไป)  2. ประชาสัมพันธ์โครงการ "ปั่นไป ชมไป กำไรสุขภาพ" วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป เส้นทาง หนองกี่ - ดอนอะราง - โนนสุวรรณ - แยกหัวถนน - หนองกี่

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

                             ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  ได้จัดทำโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ

ชุมชน รูปแบบคือ การให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถไถนาเดินตามที่ชำรุด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถ

จักรยานยนต์  ที่อำเภอหนองกี่  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังนี้


ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี
ที่ออกบริการ
เวลา/สถานที่
1 7-8  พ.ค. 54 09.00-16.00 น. /อาคารจอดรถงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.หนองกี่ อ.หนองกี่
2 14-15 พ.ค. 54 09.00-16.00 น. /อาคารจอดรถงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.หนองกี่ อ.หนองกี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................
infographics
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
hotmail
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
13ฟอนต์แห่งชาติ
BangkokIDea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
จัดซื้อ จัดจ้าง
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
สสส
ททท
กรมอุตุวิทยา
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง7
ช่อง9
ดูทีวี